Delta Dunării

Delta Dunării este a doua din Europa, ca mărime, după cea a râului Volga, şi a douăzecea din lume. Prin bogăţia peisagistică şi faună, în care păsările ocupă un loc important, Delta Dunării este din punct de ştiinţific un adevărat laborator de formare a ecosistemelor deltaice.

Din Munţii Pădurea Neagră şi până la Marea Neagră, Dunărea construieşte una dintre cele mai frumoase şi reprezentative delte din lume. Sunt 2840 km de la izvoarele fluviului şi până la splendida lui vărsare în mare.

Delta Dunării

Configuraţia morfohidrografică a Deltei Dunării

Actuala configuraţie morfohidrografică a Deltei Dunării este rezultatul interacţiunii dintre fluviu şi mare, în perioada Halocenului. La acea vreme exista aşa – numitul golf al Dunării. La gura acestuia, între promontoriul Jibrieni, la nord, şi promontoriul Murighiol – Dunavăţ, la sud, s-a format cordonul iniţial Letea – Caraorman. Materialul aluvionar a fost transportat de curenţii marini de-a lungul ţărmului dintr-o zonă situată la nord, la gurile Nistrului, Bugului şi Niprului.

nuferi Delta Dunării

Cel mai vechi braţ al Dunării, braţul Sf. Gheorghe, curgea în mare printr-un pasaj situat în capătul sudic al grindului Letea – Caraorman, dezvoltând prima Deltă a Dunării : Delta Sf. Gheorghe I. Cel de-al doilea braţ al Dunării, Sulina, s-a dezvoltat odată cu blocarea prin aluvionare a braţului Sf. Gheorghe. Braţul Sulina a preluat un flux din ce în ce mai mare de sedimente şi a început să-şi formeze propriul edificiu deltaic : Delta Sulina. În acelaşi timp, în partea sudică a zonei s-a format o mică deltă secundară- delta Cosnei, datorită braţului secundar Dunavăţ. Delta Sulina a fost treptat erodată, în timp de braţul Chilia, la nord, şi Sf. Gheorghe, la sud, şi-au construit propriile delte : Delta Chilia şi Delta Sf. Gheorghe II. Aceste două delte sunt formate din material sedimentar dunărean în timp ce materialul transportat de curentul litoral se acumulează la nord de braţul Chilia şi constituie formaţiunea Jibrieni.

Delta Dunarii

Conform literaturii de specialitate (Gâştescu, 1989), Delta Dunării reprezintă teritoriul cuprins între prima bifurcaţie a Dunării (Ceatalul Chiliei), mărginit la est de litoralul Mării Negre, la nord de braţul Chilia şi la sud de complexul lacustru Razim Sinoie.
stuf Delta Dunării

Rezervaţia Biosfera „Delta Dunării”

Delta Dunării propriu-zisă este cea mai mare componentă a Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi are o suprafaţă totală de circa 4178 kmp, din care cea mai mare parte se găseşte pe teritoriul României. Cei 3510 km2 înseamnă circa 82% din Rezervaţie, restul fiind situată pe partea stângă a braţului Chilia, inclusiv delta secundară a acestuia, în Ucraina.

barci Delta Dunarii

Ţinând cont de mai mulţi factori, între care relaţiile hidrice dintre braţele Dunării şi zonele interioare, diferenţierile climatice şi variaţia peisagistică, în Delta Dunării se pot distinge două mari sectoare – delta fluviatilă şi delta fluvio-maritimă.

Delta fluvială reprezintă partea cea mai veche din spaţiul deltaic, ce s-a format într-un fost golf al Dunării. Principala sa caracteristică e suprafaţa relativ mare a grindurilor fluviale, în timp ce ariile depresionare sunt mai mici şi cu multe lacuri (deasemenea de mici dimensiuni), aflate într-un grad înaintat de colmatare.

Delta fluvio-maritimă se desfăşoară între aliniamentul grindurilor maritime Letea – Caraorman – Crasnicol în vest şi ţărmul mării în est. Ea cuprinde, pe lângă grindurile maritime Letea, Caraorman şi Sărăturile un important complex lacustru (Roşu – Puiu) şi suferă modificări importante la contactul cu Marea Neagră.

caiac Delta Dunării

Atracţiile Deltei Dunării sunt de multe feluri

Morfohidrografic, prin canale, gârle, grinduri, insule, dune, te ia prin suprindere. Faunistic, cu mistreţi, vulpi, iepuri, nutrii, hermine, bizami, câinele enot, pelicani, egrete, raţe şi gâşte sălbatice, cormorani, lişiţe, variate specii de peşti, dintre care unii cu mare valoare economică – morun, nisetru, cegă, păstrugă, şalău, ştiucă ş.a este unică. Floristic, este fără egal, cu pădurile sale de stejar, tei şi plop, în asociere cu o bogată vegetaţie de arbuşti şi plante agăţătoare. Iar modul specific de viaţă al localnicilor, adaptat la mediul deltaic, predominant acvatic (renumitele sate pescă¬reşti), fac din Delta Dunării unul dintre cele mai interesante obiective turistice ale ţării.

Delta Dunării

Turismul deltaic este favo¬rizat şi de faptul că fiecare anotimp al anului prezintă interes iar, dintre toate, se pare că cel mai frumos anotimp în Delta Dunării este toamna, cu o paletă variată de culori naturale şi mai ales cu o perioadă optimă pentru pescuit şi vânat.

Punctul de pregătire şi plecare spre Delta Dunării îl reprezintă muni¬cipiul Tulcea, care este, totodată, şi sediul Rezer¬vaţiei Biosferei „Delta Dunării”. În cadrul Deltei Dunării sunt câteva perimetre constituite ca rezer¬vaţii complexe, cum sunt pădurile Letea şi Caraorman, arealul Periteaşca – Bisericuţa – Gura Porti¬ţei (3900 ha), unde cuibăresc pelicanul şi călifarul alb şi îşi găsesc adăpostul nenumărate păsări de pasaj, complexul Roşca – Buhaiova – Hrecisca (15400 ha), cu mari colonii de pelicani, egrete, cormorani, stârci ş.a.

pelican Delta Dunării

Oferte turistice Delta Dunării

Avem convingerea că turismul care respectă condiţiile de existenţă a unui areal este durabil şi va oferi posibilitatea generaţiilor viitoare să se bucure de această destinaţie mai departe.

Am selectat pentru dvs următoarele oferte turistice:

Turismul durabil are ca rezultat îmbunătăţirea calităţii vieţii localnicilor, înflorirea culturii locale a regiunii gazdă şi rezultate economice pe termen lung. Acestea sunt motivele pentru care noi îl promovăm!

Obiective turistice
turism dobrogea
turism dobrogea
turism dobrogea
Pensiunea Pestisorul
Pensiunea împletește perfect modernul cu accente pitorești și se remarcă prin stil și eleganță.

Escape Travel oferă în această perioadă o excursie de o 7 ore în paradis. Itinerar: Tulcea – Braț Tulcea –

Delta Dunării rămâne paradisul pescarilor, indiferent de nivelul lor de experiență. Societatea Euro Fish din Tulcea oferă pasionaților de pescuit

Ce poate fi mai liniștitor, în vacanța de Paște 2020, decât o plimbare cu barca pe canale. Primavara în Delta

La masă cu oamenii Deltei – Cercetarea gastronomiei tradiţionale din Delta Dunării este un proiect cultural al Asociației “Ivan Patzaichin